Psycho

Psychoterapia i psychoterapia uzależnień

Każdy popełnia błędy, ale nie musi płacić za nie do końca życia…

Dobrzy ludzie też dokonują złych wyborów,..

To nie znaczy, że są źli, tylko, że są ludźmi…

W życiu każdego z nas bywają kryzysy. Zdarzają się większe, mniejsze.

Każdy człowiek radzi sobie z nimi, na tyle ile ma zasobów w sobie. Nie ma kryteriów: „ lepiej”, „gorzej” – nie ma, bo nie są one do zweryfikowania!!!

Uzależnienie nie jest zamierzoną chorobą!!! Chory niecelowo chce się uzależnić. Dzieje sę tak z różnych powodów, na ten proces ma wpływ wiele czynników.

Holistyka + znajomość empiryczna zagadnienia jakim jest uzależnienie daje nam głęboki wgląd w Pacjenta.

Prowadzimy psychoterapię:

  • u Osób uzależnionych od substancji
  • u Osób uzależnionych behawioralnie
  • u Osób współuzależnionych
  • DDA
  • prowadzimy doradztwo w sprawie uzależnień w szeroko pojmowanym znaczeniu
  • podejmujemy się detoksykacji alkoholowej w domu Pacjenta – cena ustalana jest indywidualnie w czasie zbierania wywiadu, uzależnione jest to od stanu Pacjenta.

W Holi spotkać możecie osoby, które przeszły drogę z uzależnienia do życia w trzeźwości, otwierając się na „nowe” , czerpiące „siłę” z samorozwoju osobistego. Są to wiarygodni przewodnicy w drodze do innej rzeczywistości…

Zapraszamy do konsultacji on line:

  • Pierwsza konsultacja, pierwsza sesja – wprowadzająca – zebranie wywiadu, zapoznanie się 90 PLN
  • Kolejne sesje 150 PLN
  • W szczególnych przypadkach możliwość konsultacji z dojazdem – cena ustalana jest indywidualnie.
  • Na terenie Krakowa i okolic można łączyć konsultację psychoterapeutyczną wraz z detoksem w domu pacjenta. – cena ustalana jest indywidualnie

Masz pytanie?

ul. Dąbrowskiego 10, Kraków

Kod resortowy: 000000271942